Aktuellt

Nordisk kvinnolitteraturhistoria på 2000-talet

Det stora onlineverket sätter fokus på kvinnliga nordiska författare och har nu uppdaterats med 20 nya artiklar om dagens litteratur. Tillsammans med illustrationer av samtida kvinnliga konstnärer täcker de nya artiklarna in banbrytande strömningar under 2000-talet. Artiklarna behandlar nya teman och genrer, från kvinnodeckarna till de stora berättarna och de nya poeterna. De visar hur samtidslitteraturen bidrar till att bryta ned könsstereotyperna och hur författarna använder litteraturen som ett experimentfält.

Läs huvudredaktören Anne-Marie Mais inledande artikel om de första tio åren av 2000-talet,

och läs alla de 20 artiklarna här

Nordisk Kvinnolitteratur- historia innehåller

över 200 artiklar om 800 författare under 1000 år.