Vad har kvinnor skrivit om genom tiderna? Var och varför har de skrivit? Har de kvinnliga författarna under tusen år något gemensamt? Vilka genremässiga former har deras minnen tagit sig, från renässansen till modern tid?

I temana här på sidan har vi samlat artiklar och författare från olika tider och platser. Här kan du gå på upptäcktsfärd och få inspiration till fördjupning i litteraturhistorien. Varje tema omfattar ca tio artiklar, som på olika sätt anknyter till temat.