Storstaden

4 artiklarAlla teman

Om temat

I takt med att de nordiska huvudstäderna, från slutet av 1800-talet och under 1900-talet, utvecklades till storstäder blev de centrum för konstnärer, som sökte inspiration och utmaningar i det pulserande storstadslivet. Storstaden rymde allt; ett inferno av ljus, ljud, lukter och rörelse mötte den tillresande. Fullt av löften om frihet och oberoende men också realiteter som fattigdom och ensamhet. Man kunde växa eller gå under.

Storstaden var en förutsättning, för både den kvinnopolitiska och den litterära kvinnooffentligheten. Den främjade både den manliga blicken på världen - och den kvinnliga. Det passiva betraktandet som för kvinnorna tidigare hade varit begränsat till intimsfären, erövrade nu gaturummet. Varuhusens skyltfönster spelade på synligheten. Det blev tillåtet att titta - även för kvinnor! Men samtidigt blev man själv betittad - av varandra och av männen.