Sexualitet

14 artiklarAlla teman

Om temat

Skall man tro litteraturhistoriens många skildringar har sexualiteten alltid varit en oregerlig best. Författarskapen myllrar av reflexioner över denna mänskliga aktivitet mellan dygd och skam, lust och befrielsens eufori. Kvinnors sexualitet - och sexuella beteende - har under alla tider i historien varit ett slags mått på samhällets sexualmoral. Ibland applåderad av kvinnorna själva. Andra gånger under högljudda protester.

I författarskapen uttryckt som en explicit utmaning av den sexuella disciplineringen och en kontinuerlig undersökning av sambanden mellan sexualitet, kärlek och äktenskap. Många författarskap vittnar om hur smärtsamt medvetna kvinnor har varit om att de måste  balansera mellan värdighet och sinnlighet, förnuft och begär. Allt medan deras krav på erotisk frigörelse tog form och spred sig över världen.