Religiositet

11 artiklarAlla teman

Om temat

Genom hela litteraturhistorien har religiösa upplevelser varit en viktig katalysator för skrivande kvinnor. Det gäller den Heliga Birgitta på 1300-talet. Och det gäller i vår egen tid, då den norska författaren Sigrid Undsets konvertering till katolicismen 1924 fick stor betydelse för hennes författarskap.

Den kristna kyrkans syn på kvinnor som har skrivit, missionerat, predikat, profeterat eller på andra sätt uppträtt som Guds språkrör, har varit synnerligen skiftande genom historien: ibland accepterande, ibland avvaktande. Om kvinnornna var utestängda från rollen som förkunnare genom prästämbetet var de i gengäld verksamma som psalmdiktare. Vid slutet av 1600-talet fanns i både Sverige och Danmark ett ökande antal kvinnor, vilkas psalmer togs in i psalmböckerna. Och än i dag finns flera av Dorothe Engelbretsdatters psalmer i Norsk salmebok.