Moderskap

8 artiklarAlla teman

Om temat

Litteraturen har genom tiderna om och om igen kretsat kring 'mödrar' och 'moderskap'. Som teman har de ömsom idealiserats, ömsom hatats. Setts som möjlighet och betraktats som begränsning. Inte minst eftersom de kvinnliga författarna själva kämpade med att förena sin roll i familjen med författargärningen. Ibland en omöjlig ekvation, verkar det som.

Moderskapets stora och små bekymmer för barn, ekonomi och framtiden löper också kontinuerligt som ämne i många författarskap. I svenskan Ellen Keys könsfilosofi var moderskapet en kärnfråga. Hon orsakade en större ideologisk storm när hon i föredraget "Missbrukad kvinnokraft" 1896 hävdade att moderskapet inte bara var en biologisk, utan också en andlig förmåga, som gjorde kvinnor lämpade för yrkesområden, som krävde medkänsla och inlevelseförmåga.