2000-talets litteratur

20 artiklarAlla teman

Om temat

Här får du kännedom om de senaste strömningarna i nordisk kvinnolitteratur. Med 20 artiklar om olika teman och om enskilda författare öppnar vi dörren till 2000-talets litteratur skriven av kvinnor.

Grå Zone (Kaktussen). Julie Nord, 2015.
Ditte Ejlerskov. 2014. The Video Phone Painting
When I Ieave the world behind. A K Dolven, 2006.
© Trine Søndergaard, Now That You Are Mine #5, 1997–2000  Courtesy of Martin Asb
Sara Stridsberg. Foto: Caroline Andersson
Untitled Reflection #8. Från serien A Room Inside. Trine Søndergaard, 2015.
Arms in Cave. Fra serien Behind is the Invisible. Ida Arentoft, 2009.
Girlfriend. Från serien Fuck You Kiss Me. Eva Marie Rødbro, 2009.
Auður Jónsdóttir
Eva Tind. 2012. Marilyn4. Fra serien GESTUS MM
Master. Jenny Källmann, 2011.