Kvinnlighetens snubbeltrådar

I mitten av 1990-talet manifesterar sig en ny genre i skönlitteraturen, vilken får beteckningen chick lit