Jag är ingen, men jag finns till

Berättelser från samhällets utkanter