Global systersolidaritet

Världen har globaliserats och kvinnor migrerar i ökande grad från fattiga till rika länder.