Mangfoldige former

Den senmoderne børne- og ungdomsbog i Norden er livskraftig, farvestrålende og mangfoldig.